Logo –
www.audit-division.pl – audyty wewnętrzne, wyceny firm.

Audyt. Doradztwo. Księgowość. Wsparcie Transakcyjne. Wyceny.

FB acountLI acount LI acount YT acount
doradztwo

Wyceny spółek, znaków towarowych oraz projektów inwestycyjnych

Obecna rzeczywistość gospodarcza i zachodzące w niej zmiany sprawiają, że rośnie znaczenie niezależnej wyceny wartości rynkowej. W związku z rosnącymi potrzebami w tym zakresie chcielibyśmy zaproponować Ci usługi z zakresu:

 • wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
 • wyceny projektów inwestycyjnych oraz biznes planów,
 • wyceny znaków towarowych (marek),
 • wyceny patentów,
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych (w tym know-how),
 • wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, wymaganych zgodnie z Ustawą o rachunkowości (emerytalne, jubileuszowe, rentowe itp.),
 • wykonywania testów na trwałą utratę wartości aktywów dla celów ich wyceny bilansowych w sprawozdaniach finansowych (w tym test utraty wartości firmy).

Kiedy będziesz potrzebować naszych usług z zakresu wyceny? Poniżej przedstawiamy kilka przypadków:

 • wniesienie wkładów niepieniężnych (aportów) tytułem objęcia udziałów lub akcji,
 • wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej Spółki lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • określenie wartości przedsiębiorstw lub aktywów dla celów transakcyjnych,
 • emisja nowych udziałów lub akcji w zamian za wkład niepieniężny,
 • potrzeb zarządczych i właścicielskich typu np. optymalizacja podatkowa,
 • likwidacja firmy.

Zakres metod wykorzystywanych podczas procesu wyceny zależny jest od celu wyceny. Stosowane metody wyceny:

 • metody dochodowe (w tym zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF),
 • metody majątkowe,
 • metody porównawcze,
 • metody mieszane.

biuro@audit-division.pl tel. 515 235 133 (+48 22) 774 52 18 ul. Handlowa 6 05–120 Legionowo

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident 2016