Logo –
www.audit-division.pl – audyty wewnętrzne, wyceny firm.

Audyt. Doradztwo. Księgowość. Wsparcie Transakcyjne. Wyceny.

FB acountLI acount LI acount YT acount
Sporządzanie sprawozdań finansowych Legionowo – Auditdivision.pl

Inne usługi zastrzeżone dla biegłych rewidentów

Jesteś gotów na więcej? Nasza kancelaria i nasi biegli rewidenci wesprą Ciebie innymi usługami poświadczającymi, zastrzeżonymi aktualnymi przepisami prawa do wykonywania wyłącznie przez biegłych rewidentów, a w szczególności usługami wynikającymi z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych:

  • opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o.,
  • wyceny akcji w spółce akcyjnej,
  • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o.,
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
  • badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza lub ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego,
  • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
  • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,
  • badanie planów: połączenia, podziału i przekształcenia spółki.

Przeprowadzimy Ciebie przez gąszcz przepisów i obowiązków dla spółek wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych efektywnie, na czas i w oparciu o doświadczenie naszego zespołu.

biuro@audit-division.pl tel. 515 235 133 (+48 22) 774 52 18 ul. Handlowa 6 05–120 Legionowo

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident 2016