Logo –
www.audit-division.pl – audyty wewnętrzne, wyceny firm.

Audyt. Doradztwo. Księgowość. Wsparcie Transakcyjne. Wyceny.

FB acountLI acount LI acount YT acount
księgowość

Doradztwo rachunkowe i podatkowe

Otoczenie gospodarcze podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Aby system rachunkowości w sposób rzetelny odzwierciedlał rzeczywistość gospodarczą powinien być okresowo aktualizowany.
Chętnie Ciebie w tym wspomożemy oferując najlepsze i przede wszystkim wynikające z obecnej praktyki rozwiązania.

W ramach doradztwa rachunkowego możemy zaoferować Tobie i Twojej firmie:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej, z uwzględnieniem określonych terminów ustawowych,
 • projektowanie i wdrożenie kompleksowych systemów rachunkowości, raportowanie oraz kontrolę wewnętrzną związaną z funkcją finansową,
 • analizę istniejących systemów rachunkowości i raportowanie ze wskazaniem usprawnień,
 • opracowanie lub aktualizację polityki rachunkowości oraz dokumentacji z zakresu procedur inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnej z Ustawą o rachunkowości,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzenie procedur zamknięcia ksiąg rachunkowych dla zapewnienia kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego Twojego przedsiębiorstwa.

Co można powiedzieć o podatkach? Na pewno to, że są pewne. Doradzimy Ci jak sobie z nimi radzić, bo przecież ciągle się zmieniają. W końcu możesz skupić się na rozwoju biznesowym Twojej firmy, a my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo podatkowe. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym wskazuje, że podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego są biegli rewidenci. Przechodząc do obszarów, w których możemy Ciebie wspomóc, oferujemy m.in.:

 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi,
 • bieżącą obsługę podatkową firm,
 • stałą obsługę na podstawie umowy na doradztwo podatkowe,
 • analizę poprawności rozliczeń podatkowych (CIT, VAT, PIT),
 • sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wymaganą przepisów podatkowych,
 • sporządzenie mapy ryzyka podatkowego oraz procedur i rozwiązań zabezpieczających to ryzyko.

biuro@audit-division.pl tel. 515 235 133 (+48 22) 774 52 18 ul. Handlowa 6 05–120 Legionowo

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident 2016