Logo –
www.audit-division.pl – audyty wewnętrzne, wyceny firm.

Audyt. Doradztwo. Księgowość. Wsparcie Transakcyjne. Wyceny.

FB acountLI acount LI acount YT acount
implementacja

Doradztwo biznesowe

W zakresie oferowanych przez nas usług znajdują się usługi doradztwa biznesowego dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w procesie zmian właścicielskich oraz reorganizacji w ramach własnej struktury lub poprzez proces przejęcia i fuzji. W takich przypadkach oferujemy Ci specjalistyczną usługę, która pomoże podjąć Ci odpowiednie decyzje tj. usługę due diligence. Usługa tego typu to złożony proces analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a także identyfikacji ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Zakres prac wykonywanych podczas due diligence jest dostosowany każdorazowo do specyficznych warunków, w jakich działa klient z uwzględnieniem specyfiki biznesu. Z reguły procedurami objęte są zagadnienia finansowe oraz podatkowe. W zakres procedur wchodzi m.in. weryfikacja poprawności wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego oraz analiza procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Oferujemy także doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów w zakresie:

 • działalności operacyjnej obejmującej m.in.:
  • analizę procesów zachodzących w działalności podmiotu oraz wskazanie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń,
  • planowanie strategiczne i organizacyjne,
  • analizę systemu kontroli wewnętrznej i rekomendowanie usprawnień,
  • analizę i kontrolę kosztów,
  • opracowanie kosztorysów i budżetów oraz analizę ich wykonania.
 • zarządzania funkcją finansową obejmującą m.in.:
  • kompleksowe projektowanie i wdrażanie funkcji finansowej w przedsiębiorstwie,
  • analizę procesów finansowych w podmiocie z rekomendacją usprawnień w zakresie procesów finansowych i funkcjonowania działów finansowych.

biuro@audit-division.pl tel. 515 235 133 (+48 22) 774 52 18 ul. Handlowa 6 05–120 Legionowo

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident 2016