Logo –
www.audit-division.pl – audyty wewnętrzne, wyceny firm.

Audyt. Doradztwo. Księgowość. Wsparcie Transakcyjne. Wyceny.

FB acountLI acount LI acount YT acount
Nasze usługi – Wycena i audyt firmy – Auditdivision.pl

Audyt finansowy

Oczekujesz wysokiej jakości usług audytorskich oraz bezpośredniego wsparcia biegłego rewidenta na każdym etapie audytu? Chciałbyś, aby badanie sprawozdania finansowego było przeprowadzone osobiście przez biegłego rewidenta, dysponującego najwyższymi kwalifikacjami? Zapraszamy do nas, odczujesz różnicę, komfort i satysfakcję z dobrze dokonanego wyboru. Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów, stawiamy naszą wiedzą do Twojej dyspozycji.

Audyt jest naszą podstawową działalnością. Jesteśmy podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3201. Sprawdź nas tu:

http://kibr.org.pl/pl/biegli/selected/10537.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z różnych branż gospodarki a w szczególności: handlowej, usługowej, produkcyjnej. Ciężkie branże takie jak energetyka czy ciepłownictwo również nie są nam obce, o czym najlepiej wiedzą klienci zadowoleni z naszych usług. Niezależnie od branży zawsze wykonujemy swoją pracę z należytą starannością i równocześnie efektywnie a we wszystkich realizowanych pracach, dla zapewnienia najwyższej jakości usług, uczestniczy biegły rewident.

Jeśli jesteś świadomym inwestorem i właścicielem, który od audytu i biegłego rewidenta oczekuje wartości dodanej z wykonanej pracy i konkretnych rekomendacji w kwestii rachunkowości (a nie tylko zbadania wybranych dokumentów) oraz otoczenia gospodarczego, w którym działa podmiot, wybór naszej firmy to najlepsze rozwiązanie.

W ramach oferowanych przez nas usług audytu, przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o ustawę o rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSSF) oraz inne przepisy prawa a w szczególności:

  • badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
  • przeglądy oraz badania śródrocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • badania oraz przeglądy pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w ramach grupy kapitałowej,
  • badania wykorzystania funduszy unijnych oraz dotacji,
  • badania informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w trybie art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych,
  • badania sprawozdań wyborczych w trybie art. 120 § 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to kolejny zakres naszej działalności, w której czujemy się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Charakterystyka i specyfika działania różnych firm powoduje, iż zachodzące w nich procesy przejawiają się w tworzeniu struktur wzajemnie współpracujących w ramach firmy oraz struktur podlegających ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Kontrola wewnętrzna, jako istotny czynnik organizacji przedsiębiorstwa, pomaga opisać i weryfikować strukturę przedsiębiorstw. W związku z powyższym, aby firma mogła działać prawidłowo, oferujemy Państwo usługę polegającą na audycie wewnętrznym wybranych aspektów działania Państwa firmy (procesów biznesowych, poszczególnych działów itp.). Efekt prac w postaci raportu z audytu wewnętrznego pozwoli Państwu zoptymalizować zakres kontroli wewnętrznej oraz dostosować strukturę firmy do aktualnych wymagań.

 

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

Zgodnie z art. 286 Ustawy o finansach publicznych, audytorem wewnętrznym w sektorze publicznym np. w gminach, powiatach, może być biegły rewident. Zapraszamy do współpracy gminy, powiaty, województwa w celu wypełnienia obowiązków ustawowych i potwierdzenia właściwego wykonywania obowiązków w zakresie finansów publicznych przez osoby nadzorujące.

 

biuro@audit-division.pl tel. 515 235 133 (+48 22) 774 52 18 ul. Handlowa 6 05–120 Legionowo

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident 2016