Logo –
www.audit-division.pl – audyty wewnętrzne, wyceny firm.

Audyt. Doradztwo. Księgowość. Wsparcie Transakcyjne. Wyceny.

FB acountLI acount LI acount YT acount
metodologia

Metodologia

Przeprowadzamy badanie sprawozdania finansowego według procedur spełniających polskie i międzynarodowe standardy rewizji sprawozdań finansowych. Metodologia naszej pracy służy:

  • dostarczeniu nam jako audytorowi wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym,
  • przeprowadzeniu prac w sposób efektywny, to znaczy minimalizując koszt tych prac oraz zakłócenia w funkcjonowaniu służb księgowych,
  • analizie procesów biznesowych, mających wpływ na całokształt działalności Klienta,
  • zapewnieniu Państwsu istotnej wartości dodanej naszych prac - raportów, prezentacji i dyskusji  na  temat  problemów,  szans  i  zagrożeń zidentyfikowanych w czasie prac.

 

Nasza metodologia skupia się na identyfikacji i minimalizacji ryzyka powstania nieprawidłowości, co pozwala nam w sposób efektywny i wydajny przeprowadzać badania sprawozdań finansowych.

 

biuro@audit-division.pl tel. 515 235 133 (+48 22) 774 52 18 ul. Handlowa 6 05–120 Legionowo

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident 2016